Svatební obřady

„Svatební den bývá jedním z nejdůležitějších
a nejkrásnějších dnů v životě.“
Mark Swen
Svatební obřady je možné realizovat kterýkoli den v týdnu po dohodě s oddávajícím a zástupcem GHMP. Obřady probíhají v Tanečním sále, který se nachází v 1. patře paláce. Vstup do sálu vede přes piano nobile, které nabízí jedinečný zážitek z prostor naplněných stopami minulosti.

V rámci obřadu je možné využít služeb kavárny, která Vám zajistí slavnostní přípitek nebo drobné občerstvení.

Cena za pronájem prostor pro svatební obřad činí 15.000 Kč bez DPH.foto Everbay