Společenské akce v Domě U kamenného zvonu

Společenské akce se konají v Koncertním sále ze 13. století, jehož dobovou atmosféru umocňují typické gotické prvky, zejména pak okna s lomeným obloukem směřující přímo na Staroměstské náměstí. Prostory jsou pronajímány v režimu hodinových sazeb a v rámci pořádané akce lze využít přilehlých prostor, např. kuchyňky a šatny.

KONCERTNÍ SÁL
Koncertní sál, který je vhodný zejména k pořádání koncertů, konferencí a galavečeří, má rozlohu 100 m2. Maximální možná kapacita při divadelním uspořádání činí 90 osob, pro akci typu galavečeře nebo raut je kapacita 70 osob.

Virtuální prohlídka Koncertního sálu

KONCERTY V DOMĚ
U KAMENNÉHO
ZVONU


Reprezentativní prostory Koncertního sálu nabízí skvělou akustiku a stálou možnost využití klavíru.

Koncerty je možné realizovat kdykoli po domluvě termínu se zástupcem GHMP.

Pro další informace a upřesnění detailů kontaktujte
Evu Smolíkovou, tel.: +420 725 123 760,
e-mail: smolikova@ghmp.cz