Svatební obřady

„Svatební den bývá jedním z nejdůležitějších
a nejkrásnějších dnů v životě.“
Mark Swen
Svatební obřady je možné realizovat kterýkoli den v týdnu po dohodě s oddávajícím a zástupcem GHMP. Obřady probíhají v Koncertním sále, ve kterém je možné využít klavír. Sál se nachází ve 3. patře budovy a vstup do domu je přímo ze Staroměstského náměstí.

Virtuální prohlídka Koncertního sálu
V rámci obřadu je možné využít služeb kavárny, která Vám zajistí slavnostní přípitek nebo drobné občerstvení.

Cena za pronájem prostor pro svatební obřad činí 10.000 Kč bez DPH.

Pro další informace a upřesnění detailů kontaktujte
Evu Smolíkovou, tel.: +420 725 123 760,
e-mail: smolikova@ghmp.cz